naše služby

S čím vám pomůžeme

Včasné předání a řešení inkasa pohledávek zásadním způsobem zvyšuje možnou návratnost vašich finančních prostředků a zlepšování vašeho cash-flow. Není-li vámi, jakožto majiteli pohledávek toto řešeno včas, předpoklad úspěšnosti inkasa klesá každý další měsíc po splatnosti.

Přijetí pohledávek

Nabízíme přijetí pohledávek do své správy a jejich aktivní řešení/vymáhání za co nejmenší administrativní zátěže. Pro prvotní převzetí případu a zahájení řešení Vašich pohledávek postačuje zaslání názvu subjektu, IČ a sestavy neuhrazených pohledávek z Vašeho účetního systému (případně excelovská sestava), doplněné o známé kontakty na pracovníky dlužníka.

Náš tým je tvořen specialisty vymáhání pohledávek, kteří mají dlouhodobé zkušenosti z oblasti vymáhání pohledávek nejen pro Českou a Slovenskou republiku, ale i pro mnohé další země celého světa (dlouholetá spolupráce s inkasními a advokátními kancelářemi v jednotlivých zemí)

V oblasti mimosoudního vymáhání pohledávek jsme tedy připraveni vám nabídnout komplexní a individuální služby mimosoudního vymáhání zaměřené především na rychlé osobní jednání s dlužníky.

Mimosoudní vymáhání

V rámci mimosoudního vymáhání garantujeme urychlené řešení vašich pohledávek, kdy ve lhůtě zpravidla do 1 měsíce poskytneme analýzu vymahatelnosti vašich pohledávek i s návrhem dalšího řešení (navrhování řešení k vyrovnání závazků dlužníka, uzavírání uznávacích dohod a dohod formou splátkových kalendářů).

Úhrada provize je sjednána individuálně dle stáří, výše pohledávek a dle země dlužníka a řídí se principem tzv. „Success fee“, kdy nárok na úhradu provize vzniká až úhradou pohledávek či jejich části dlužníky na váš bankovní účet.

Výše naší provize je vždy určena předem, provizní systém je upřesněn buď v podmínkách uzavřených příkazních smluv (dlouhodobější spolupráce), nebo v konkrétních objednávkách pro řešení individuálních případů.

O stavu a vývoji inkasa je náš klient vždy informován telefonicky či elektronicky, a to bez zbytečného odkladu.

Zahraniční inkaso

Naše společnost řeší zahraniční inkaso prostřednictvím dlouholetých smluvních partnerů, kteří disponují širokými zkušenostmi a znalostmi vč. profesionálního jednání s dlužníkem v konkrétních zemích. Týmy jsou tvořeny vždy zkušenými právníky a inkasisty, a to z více jak 20 zemí světa.

Odměňování probíhá taktéž principem success fee ve valné většině zemí. Samozřejmě jsou zde výjimky, kde jsou i za těchto podmínek účtovány vedlejší poplatky (např. Čína, aj.). V těchto případech je vždy klient předem seznámen s těmito skutečnostmi, pro možné odsouhlasení si podmínek spolupráce.

Soudní a exekuční řízení

Naše společnost je vám schopna taktéž nabídnout a zajistit právní a exekuční služby nejen v ČR, ale i v zahraničí prostřednictvím našich smluvních partnerů. Těmito jsou zajišťovány soudní nároky či přihlášky do insolvenčních řízení. Náklady s tím spojené nelze bohužel s přesnou určitostí stanovit, protože podmínky se ve všech zemích se liší.

V rámci naší činnosti je postupováno samozřejmě v souladu s právními řády jednotlivých zemí, priorita naší činnosti je zaměřena na zachování vašeho dobrého jména a obchodních vztahů s řešenými klienty.

poptávka

Získejte své peníze zpět